جلوه های رحمانی
دخالت در امور سیاسی سالم و اجتماعی یک وظیفه است در این حکومت اسلامی.و کمک به متصدیان امر و دولتمردان وفادار به جمهوری اسلامی نیز یک وظیفه اسلامی٫انسانی٫ملی است.

امام خمینی(ره)

|+| نوشته شده توسط یکی از همین طرفها در جمعه 1388/10/04  |
 سنن النبی
امام صادق علیه السلام فرمودند:سقف خانه ها را با عکس حیوانات و صورت جانداران نقاشی نکنید زیرا رسول خدا (ص)از این کار کراهت داشتند.
|+| نوشته شده توسط یکی از همین طرفها در جمعه 1388/10/04  |
 
 
بالا